Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia mecenas Przemysław Ziemecki wprowadzając zgromadzonych w idee, cele oraz zadania jakie postawiło przed sobą Stowarzyszenie. Głos zabrał Rektor naszej Uczelni prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski podkreślając w swoim wystąpieniu rolę integracji środowiska naukowego i biznesowego, również w kontekście rozwoju miasta i regionu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Robert Lauks przedstawił możliwości finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w oparciu o współpracę w uczelniami wyższymi, m.in. na przykładzie programu Voucher Badawczy. Potem głos zabrali przedsiębiorcy: założyciel Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych KRUKOWIAK Janusz Borkowski oraz Dariusz Alabrudziński – właściciel Zespołu Specjalistycznych Biur Rachunkowych Alabrudzińscy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele środowiska akademickiego Kujawskiej Szkoły Wyższej, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz przedstawiciele sektora edukacji, kultury oraz rynku pracy.
W podsumowaniu spotkania podkreślono, że w dzisiejszych czasach żadna organizacja nie dokonuje innowacji w pojedynkę. Firmy, a także uczelnie wraz ze Stowarzyszeniem powinny działać razem inicjując wszechstronny rozwój środowiska lokalnego.

7 23

24 12

25 17

19 22

26 14

15 4

3 28