Sponsoring

Stowarzyszenie Centrum Nauki i Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku jest organizacją niezarobkową i nie prowadzącą działalności gospodarczej. Siłę Stowarzyszenia stanowi praca społeczna jego członków.

Dlatego też, jeśli w Państwa przekonaniu cele realizowane przez Stowarzyszenie zasługują na Państwa aprobatę zachęcamy do wsparcia naszego Stowarzyszenia środkami finansowymi lub w sposób rzeczowy.

Żywimy przekonanie, iż każda Państwa złotówka zainwestowana w popularyzację nauki i przedsiębiorczości wśród mieszkańców Włocławka i okolicznych miejscowości, wsparcie absolwentów szkół średnich i wyższych w rozwoju osobistym i biznesowym przyniesie zamierzone efekty i zapewni osobom wchodzącym na rynek pracy znalezienie interesujących ich miejsc pracy, a w konsekwencji utwierdzi w przekonaniu, iż tu taj jest ich miejsce na ziemi.

Z nadzieją patrzymy więc na nasz Kujawski region, zasobny w infrastrukturę techniczną i siłę ludzką i jesteśmy głęboko przekonani, iż działając wspólnie i łącząc potencjał nauki i biznesu zdołamy odwrócić postrzeganie naszego miasta i regionu zarówno przez jego mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów.

Inwestujmy u siebie i wspierajmy swoich. Tutaj jest nasze życie. Warto inwestować w lokalną przedsiębiorczość.

Każde wsparcie sponsorów zostanie przez nas wykorzystane na organizowane w celach statutowych konferencje, warsztaty, szkolenia i dokładnie rozliczone w sprawozdaniu rocznym.

Tytuł SPONSORA mogą uzyskać osoby fizyczne oraz firmy, które na podstawie umowy sponsorskiej wspomagać będą Stowarzyszenie kwotą od…………………………………………………………… Nazwy wszystkich SPONSORÓW będą umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia
Każdy SPONSOR będzie na bieżąco informowany o wszystkich wydarzeniach w Stowarzyszeniu, będzie otrzymywał drogą mailową na wskazany adres informacje w tym zakresie

Sponsorzy

Kontakt do nas

Stowarzyszenie CNiB
Plac Wolności 1
87-800 Włocławek
tel. +48 660 717 370

Wyślij wiadomość

Stowarzyszenie