W dniu 14 stycznia br. Stowarzyszenie Centrum Nauki i Biznesu zorganizowało w siedzibie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, spotkanie z optometrystą Emilem Imanzade z „Salonu Optycznego” OCULUS”.  Uczestniczyli w nim studenci i wykładowcy Uczelni oraz inne osoby zainteresowane tematem.

W programie była prezentacja i ćwiczenia związane z badaniem wzroku oraz losowanie nagród wśród uczestników. Dla osób zainteresowanych przeprowadzone zostało wstępne komputerowe badanie wzroku. Było to pierwsze spotkanie prezentujące działalność członków Stowarzyszenia Centrum Nauki i Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.
Organizatorzy dziękują Panu Emilowi Imanzade za pozytywną energię podczas spotkania, ciekawe prezentacje i ćwiczenia.