Spotkania Zarządu CNiB odbywać się będą w siedzibie KSW ul. Plac Wolności 1 pok. 31

w terminach:

16 listopad 2016r. godz. 15.00

24 listopad 2016r. godz. 18.00 (spotkanie integracyjne)

30 listopad 2016r. godz. 15.00

14 grudzień 2016r. godz. 15.00

21 grudnia 2016r. godz. 15.00