Misja naszego stowarzyszenia

Stowarzyszenie powstało w celu integracji środowiska naukowego i biznesowego. Naszym celem jest zarówno integracja wewnętrzna tych środowisk, jak i ich wzajemne przenikanie. Działania, które podejmuje Stowarzyszenie, to inicjatywy naukowe, edukacyjne, ekonomiczne i społeczne.
Stowarzyszenie poprzez swoje działania popularyzuje obszary nauki, techniki i przedsiębiorczości.
Stowarzyszenie wspiera absolwentów szkół wyższych w rozwoju osobistym i biznesowym.
Jako organizacja mająca swoją siedzibę we Włocławku zrzeszamy lokalnych przedsiębiorców, którzy poprzez swoją wiedzę i zaangażowanie wspierają realizację celów statutowych stowarzyszenia. Zapraszamy wszystkich, którzy wspomagając nasze Stowarzyszenie chcą przyczynić się do jak najlepszej integracji środowiska naukowego i biznesowego, a tym samym zechcą wesprzeć realizację naszych celów statutowych.

Sponsorzy

Kontakt do nas

Stowarzyszenie CNiB
Plac Wolności 1
87-800 Włocławek
tel. +48 660 717 370

Wyślij wiadomość

Stowarzyszenie